Notícies

Notícies

XVI Dia Escolar de les Matemàtiques 12/5/2015

Dia 12 de maig es el Dia Escolar de les Matemàtiques.

Enguany està dedicat a "Matemàtiques jugant". Podeu trobar el llibret que s'ha editat, així com altres materials a la web del Dia Escolar de les Matemàtiques. L'autora de les propostes és Ana García Azcárate.

Llegeix més:XVI Dia Escolar de les Matemàtiques 12/5/2015

Hores de Matemàtiques en Batxillerat

Després d'estudiar el projecte de Decret del Consell pel qual s'estableixen els nous currículums i es desplega la nova ordenació de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, considerem que és un error i no té sentit que en primer curs de Batxillerat, tant en la modalitat de Ciències com en la d'Humanitats i Ciències Socials, la càrrega horària siga de tres hores; i considerem que ha de mantenir-se en quatre com fins ara, pels següents motius:

1.- Els continguts que presenta el Reial Decret 1105/2014 són pràcticament els mateixos que els continguts LOE, per la qual cosa pensem que quan el MEC va plantejar el RD ho va fer partint del supòsit que s'havia de mantenir la mateixa càrrega horària.
2.- Actualment ja resulta ben difícil poder complir amb els continguts LOE degut a la seua extensió. Si reduïm la càrrega horària, tenim molt clar que serà impossible que el currículum plantejat es puga dur a la pràctica.
3.- Des del punt de vista de l'Administració caldria tindre molt clar que les Matemàtiques no són sols una assignatura merament instrumental, sinó que constitueixen juntament amb les altres troncals (Física i Química, Biologia, Dibuix Tècnic, Economia i Tecnologia) el nucli bàsic de la formació, i que totes elles necessiten una bona formació matemàtica.
4.- Repassant les hores dedicades a aquesta matèria en altres comunitats s'observa clarament que possiblement som l'única comunitat que ha pres la decisió de plantejar tres hores en primer de batxillerat.

Comunitat

1r

2n

3r

4t

ESO

1r

2n

Batx.

Tot

%

Valenciana

4

3

4

4

15

3

4

7

22

100

Castella i Lleó

4

4

4

4

16

4

4

8

24

109,1

Astúries

4

5

4

4

17

4

4

8

25

113,6

Catalunya

3

4

4

4

15

4

4

8

23

104,5

Balears

4

4

4

4

16

4

4

8

24

109,1

Galícia

5

5

4

4

18

4

4

8

26

118,2

Navarra

4

4

4

4

16

4

4

8

24

109,1

 Esperem que puguen tenir en compte aquestes reflexions i es busque el mecanisme per a poder modificar la càrrega horària de les Matemàtiques en primer de Batxillerat. 

Per a fer la campanya de protesta per la modificació en l'horari de Matemàtiques en el batxillerat, s'està enviant des dels Departaments de Matemàtiques dels Instituts a la Conselleria d'Educació el següent document:

document per a enviar des del departament de matemàtiques de l'Institut a la conselleria d'Educació

 

A Maurici, in memoriam

Només vull dir unes paraules sobre un company amb qui hem compartit la bona conversa al voltant d'una taula amb dinar i cafè.

Del Maurici, podem dir que ha estat un conversador pacient, amb brillants idees per treballar les matemàtiques. Les seues idees anaven sempre acompanyades d'una ironia punyent i unes reflexions entusiastes i lúcides.
Maurici sempre tenia projectes matemàtics. La revista PROBLEMES OLÍMPICS, de la qual estava sempre obsessionat en la millora.
El darrer projecte inacabat ha estat el grup de la Calculadora, on infatigablement, ha organitzat i presentat grans col·laboracions.

Maurici ha estat un Treballador de les Matemàtiques. S'ha dedicat, amb cos i ànima, a les matemàtiques les 24 hores del dia amb un gran rigor i coherència en la feina.
La seua tasca ha estat gairebé infinita. Des de la preparació de documents per als seus alumnes, impartint cursos per als seus companys, l'elaboració de la revista PROBLEMES OLÍMPICS, així com la seua participació en les olimpíades de la Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi. Ha participat en distints congressos, mai com assistent, sempre ha volgut dir la seua, presentant magnífics tallers i comunicacions.

Han estat una quantitat llarga de cursos, sempre sobre eines tecnològiques per fer més fàcils les matemàtiques. Els seus cursos d'una qualitat insuperable han servit a molts companys per obrir els ulls a les noves tecnologies. Mai en tenia prou, sempre volia contar-nos una nova idea.

Per damunt de tot això, ha estat una bona persona, activa i actuant, positiva i molt crítica.

Vaig pensar que la seua pàgina web podria desaparèixer. Amando Miralles, un altre dels bons amics que tenia Maurici, em va dir que ell s'encarregava de recuperar-la. La Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi ha vist bé penjar-la fent-li un bon homenatge.

Ricard Peiró

web mauri http://www.semcv.org/mauriciocontreras/

Maurici Contreras

Lamentem haver de comunicar el traspàs del nostre estimat amic i membre la junta directiva Maurici Contreras.

Demà l'acomiadarem al tanatori municipal de València a les 19h.

Competències, continguts i avaluació LOMCE

S'ha publicat en el BOE l'orde ECD/65/2015, de 21 de gener  per la qual es descriuen les relacions entre les competències, els continguts i els criteris d'avaluació de l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

Subcategories