- Procés d'inscripció finalitzat -

Introduïsca el codi del seu centre per a consultar la seua inscripció.


Dades del Centre

  

  


Dades del professor

Necessitem tindre una persona de contacte al Centre, per tal de saber amb quí hem de parlar en el cas d'haver alguna incidència o establir comunicació.


Línies del Centre

Entenem per número de línies el de grups que hi ha en cada curs. En el cas de qué un cicle tinga un número diferent de grups en cada curs del cicle, s'entendrà per número de línies el valor major. Els camps que ens interesa han de ser: Tercer Cicle de Primària, Primer Cicle d'ESO i Segon Cicle d'ESO. La informació del nº de línies de Batxillerat o de Cicles formatius no ens interesa.


Seu Comarcal