Rutes Elx

Ruta Matemàtica per Elx

rmev1La proposta didàctica que en aquest llibre s'arreplega ens presenta les Matemàtiques com una matèria viva, que ens trobem
diàriament al carrer.

S'han diferenciat dues rutes: una pel Casc Històric de la nostra ciutat, amb activitats per a alumnes amb distintes capacitats; i, una altra, per l'Alcúdia, pensada per a realitzar una visita al jaciment arqueològic des d'un enfocament més lúdic si és el cas.

Descarrega pdf valenciá espanyol