Actualment fer les nostres classes de Matemàtiques sense cap altre recurs que el llibre de text, o bé les nostres explicacions magistrals acompanyades de les fotocòpies amb exercicis i problemes, pot ser no siga la millor manera per als temps que estem vivint.

Vorem com les diferents administracions proposen solucions i ens proporcionen uns recursos digitals de qualitat, curriculars i, fins i tot, integrals per a les nostres classes de Matemàtiques amb llicència Creative Commons.

Un cop proveïts de recursos digitals farem una repassada per les diferents opcions que hi ha en internet per poder publicar els materials i interactuar amb el nostre alumnat, centrant l'atenció amb els dos servicis que ofereix la nostra Conselleria d'Educació, com són l'espai al servidor Linucentres i un compte al portal educatiu Mestre a Casa.

Amb tot això hauríem d'intentar canviar la proposta didàctica i la metodologia de les nostres classes.

Objectiu general: Eines tecnològiques per a la classe de Matemàtiques

Nivell educatiu: Secundària

Temes específics: Recursos digitals i difusió per internet

 


Gregori García Ferri

Additional information