Museu Virtual Fotografía

La Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana "Al-Khwarizmi" convoca el  Concurs de Fotografia “Matemàtica a la vista” amb dos apartats:

  • Apartat I: Poden participar totes les alumnes i tots els alumnes que cursen actualment estudis de Primària, Secundària, EPA, FP, Cicles formatius i Batxillerat.
  • Apartat II: Pot participar qualsevol persona no inclosa en l’apartat anterior.

El concurs  es realitza des del curs 1993-1994. La convocatòria és actualment bianual, encara que en principi va ser anual, i coincidix amb els cursos en què se celebren les Jornades d'Educació Matemàtica que organitza la societat, de manera que els premis es dicten durant la celebració de les mateixes.