XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL “MATEMÀTICA A LA VISTA” SEMCV

Premis del Apartat I

4t Premi - Barras Parabólicas e Hiperbólicas
4t Premi - Barras Parabólicas e Hiperbólicas
Hugo Alcalá Garcés- 1r Bxto-l’IES Ramon Llull de València