Informació Olimpíades

La Societat Al-khwarizmi convoca i organitza l'Olimpíada Matemàtica per a estudiants de tercer cicle d'Educació Primària, i de Secundària Obligatòria, amb la finalitat de gaudir amb la resolució de problemes de matemàtiques.

Les bases per a participar a l'Olimpíada Matemàtica les teniu ací.

BASES DE L’OLIMPÍADA MATEMÀTICA DE LA SEMCV

1.- L’Olimpíada Matemàtica és una activitat de la SEMCV dirigida a l’alumnat dePrimària i d’E.S.O.

2.- S’estableixen tres nivells de coneixements: primer cicle d’E.S.O., segon cicle d’E.S.O. i Tercer Cicle de Primària.

3.- La participació en el nivell de primer cicle d’E.S.O. és lliure, si s’està matriculat en 1er o 2n d’E.S.O.

4.- La participació en el nivell de segon cicle d’E.S.O. és lliure, si s’està matriculat en 3er o 4rt d’E.S.O.

5.- La participació en el nivell de tercer cicle de primària és lliure, si s'està matriculat en 5è o 6è de primària.

6.- L’Olimpíada Matemàtica pot constar de vàries fases: fase comarcal, fase provincial, fase autonòmica i fase nacional.

6.1.- En la fase comarcal de cada província participen els alumnes dels centres d’eixa província.

6.2.- En la fase provincial participen els seleccionats de la fase comarcal en cada nivell, en el cas que es facen.

6.3.- En la fase autonòmica participen com a màxim vuit alumnes per nivell, com a representants de cada província.

7.- Les despeses de desplaçament de les fases comarcal, provincial i autonòmica corren a càrrec dels participants.

8.- Les despeses de manutenció i allotjament de la fase autonòmica corren a càrrec de la SEMCV.

9.- Els participants han d’aportar el material que consideren necessari per a resoldre les proves (calculadora, regles, ...).

10.- El jurat designat per la SEMCV, s’encarrega de valorar les proves i designar els guanyadors.

11.- La correcció de les proves es fa assegurant l’anonimat de cada participant i del centre del qual procedeix. En la fase autonòmica, es fa públic el resultat dels 3 primers i els reserves.

12.- La decisió del jurat és inapel•lable.

13.- En la fase autonòmica es lliura un diploma acreditatiu a tots els participants. Així mateix, es dóna un premi als tres millor classificats.

14.- Els tres participants millor classificats en la fase autonòmica, sempre que complisquen els requisits exigits per la FESPM, poden participar a la fase final de l’OLIMPIADA MATEMÁTICA NACIONAL.

15.- En la fase nacional, l’alumnat seleccionat anirà acompanyat per una persona designada per l’organització.

16.- En la fase nacional, les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament corren a càrrec de l’organització.

17.- La participació en l’Olimpíada Matemàtica suposa l’acceptació d’aquestes bases.

18.- Pertoca a la SEMCV interpretar les bases.

Nota: Bases aprovades en la Junta Directiva de la SEMCV del dia 27 de Gener de 2007.

Bases en pdf

Additional information