Onzena jornada d'ensenyament de les matemàtiques: 

100 anys de matemàtiques amb tots els sentits - Emma Castelnuovo, in memoriam

organitzada per feemcat, SBM-Xeix, SCM i SEMCV

logoscm

Dissabte, 4 d'Octubre de 2014
Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona)

Més informació: http://feemcat.org/?cat=6

Additional information