masxmenosEl portal de l'ITE (Instituto de Tecnologías Educativas) incorpora un nou material didàctic i interactiu a l'àrea de Matemàtiques creat a partir de la sèrie "Más por menos", del programa televisiu La aventura del saber.

La sèrie, que consta de 12 documentals de 18 minuts cada u, perseguix acostar al gran públic aquells aspectes de les Matemàtiques que convertixen a esta matèria científica en una cosa atractiva, interessant i útil en un infinitat de manifestacions de la nostra activitat quotidiana.

Els seus continguts, estructura i enfoque divulgatiu dels temes tractats fan que estos programes puguen servir com a material didàctic aplicable directament en l'aula per a alumnes d'ensenyança secundària, encara que també poden resultar interessants per a alumnes universitaris i per als professors de tots els nivells.

http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/1427

Additional information