Dels llibres de text als contextos reals: un itinerari necessari per fomentar la competència matemàtica a les primeres edats

Àngel Alsina
Universitat de Girona (Girona)

En la primera part s'argumenta la necessitat de substituir un currículum orientat a l'adquisició de continguts per un currículum orientat a l'adquisició de la competència matemàtica. Des d'aquest marc, es revisen algunes de les aportacions més rellevants a nivell internacional sobre què és i com es desenvolupa la competència matemàtica a les primeres edats. En la segona part s’aporten algunes idees clau per a la planificació i la gestió d'activitats matemàtiques competencials a partir de contextos de vida quotidiana, i es presenten diverses experiències implementades en les etapes d’educació infantil i primària.

Additional information