Pedres, pals, rodesm tecles i pantalles

Josep Lluís Pol i Llompart
Professor del Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (equipament de la Conselleria d'Educació del Govern Balear)

A2/0SAL -Dissabte, 20 d’octubre de 2018  17:00-18:00

El paper dominant de l’ésser humà en el medi natural de la Terra es deu, ja està clar, a la seva intel·ligència. Però la projecció efectiva d’aquesta sobre tot el demés passa per la tecnologia. És per això que la tecnologia condiciona qualsevol activitat de les persones i, per tant, ho fa també amb les matemàtiques. Això és així des de la concepció mateixa d’aquestes, passant pels seus paradigmes de construcció i la seva evolució, fins als reptes actuals.
Un ensenyament ben estructurat de les matemàtiques ha de tenir en compte aquesta íntima relació, aprofitant tot allò que la història ens ensenya. Ja no tenim les persones, ni el seu entorn, però ens queden els seus sabers i la seva tecnologia.

A través d’alguns exemples concrets, farem el camí de les pedres a les pantalles. Intentarem esbrinar quin són els avantatges de la tecnologia anomenada «tradicional» i com es pot combinar de manera adequada amb la tecnologia digital.

Enllaç a la retransmissió: http://vertice.cpd.ua.es/198773

 

Additional information