Ofertat per CEFIRE de Castelló, el termini d'inscripció al curs finalitza el dia 14 de febrer de 2012.

Més informació i matrícula en el Servei de Formació del Professorat

Additional information