Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Manuel Sada para la SEMCV Al-Khwarizmi, Creación realizada con GeoGebra

 • El grup G4D

logo_g4
Pàgina de l’equip format per J.M. Arranz, R. Losada, J.A. Mora y M. Sada.
http://geometriadinamica.es/

 • José Manuel Arranz San José

Programació completa de geometria i gràfiques dels quatre cursos de secundària.
http://roble.pntic.mec.es/jarran2/

 • Manuel Sada Allo

logo_sada
De tot a la pàgina més completa de Geogebra en castellá.
http://docentes.educacion.navarra.es/~msadaall/geogebra/index.htm

 • Rafael Losada Liste

Presentacions mostrant el potencial de Geogebra.
http://www.iespravia.com/rafa/rafa.htm

 • Ignacio Larrosa Cañestro

Activitats amb GeoGebra
http://www.xente.mundo-r.com/ilarrosa/GeoGebra/

 • Pep Bujosa

Pràctiques amb GeoGebra.
http://www.xtec.es/~jbujosa/GeoGebra/PracGeoGebra.htm

 • Gonzalo Elcano Vizcay

Applets i presentacions.
http://irati.pnte.cfnavarra.es/caps/matematika/mates/gonzalo/castellano/index.htm

 • José Martínez

Matemàtiques de Secundària des dels conceptes elementals fins a la geometria analítica i les còniques.
http://www.dmae.upct.es/~pepemar/

 • Concurs de Reptes Matemàtics de Julio Valbuena Herrero

Col·lecció de set problemes-investigacions matemàtiques als seus alumnes de l'IES de Pravia, Astúries.
logo_valbuena
http://iespravia.com/moodle/course/view.php?id=35
(Moodle. Entrar com invitat. Anar als cursos de matemàtiques i allí a Retos)

 • El Grup de treball Xeodin

Col·lecció d'arxius de GeoGebra per a classe.
logo_xeodin
http://www.agapemacoruna.com/xeodin/

 • Geogebrando

Blog de Mariano Real Pérez sobre el programa GeoGebra amb construccions dissenyades per a l'ensenyança i l'aprenentatge de les matemàtiques.

geogebrando
http://geogebreando.blogspot.com/

 • Web de la Meninas

Bernat Ancochea i Montserrat Bolaño han traduït al català  una gran part de la web de Las Meninas de G4D.

meninas
http://art-etic.educacionuniversal.org/ca/meninas

 • Espai personal de David Obrador

Conté materials d'ensenyança per cursos.

david_obrador
http://www.xtec.cat/~dobrador/mates/index.htm

 • José Luis Muñoz Casado

Multiplícate por cero ha creat el  blog de curs (3r A d'ESO) amb diverses seccions dedicades al programa GeoGebra.

joselmunoz

http://multiplicateporcero.wikispaces.com/home

Additional information