Un món ple de simetries o ... no tantes

Nivell: Secundària

Divendres 30 setembre 2016

Aula P1 05 De 18:30 a 19:30 h

Treballar les transformacions geomètriques fent ús de GeoGebra resulta una activitat atractiva per a l’alumnat. La resolució de les activitats convencionals que fem en l’aula (simetries, translacions o girs) amb figures geomètriques obtenen una resposta ràpida i vistosa que pot veure’s potenciada per la imaginació i la creativitat.
Aleshores, per què no anar més enllà i buscar situacions del món, del dia a dia que ens envolta i recrear-les? Es tracta de combinar fotografia, matemàtiques i l’ús de les TIC’s, per a incentivar les ganes d’aprendre, d’investigar, aconseguint la transmissió dels coneixements i a més a més, que un conjunt d’alumnes d’allò més divers, s’inicie en la interpretació d’imatges, descobrint les matemàtiques d’una marera més motivadora.

Lluis Bonet Juan
IES Mare Nostrum (Alacant)

Additional information