Famílies de funcions en la CP400 i en la CLASSWIZ

Nivell: Secundària i Batxillerat

Divendres 30 setembre 2016

Aula P2 05 De 18:30 a 19:30 h

Analitzarem el comportament d'algunes funcions fent servir la calculadora gràfica o la calculadora científica: les polinòmiques, les racionals i les trigonomètriques. En totes elles ens fixarem en la relació de l'expressió analítica amb la forma de la gràfica, per a poder explicar la relació existent entre els paràmetres de la funció expressada en una determinada forma canònica i la seua representació gràfica.
La identificació entre els paràmetres i la gràfica es pot desenvolupar a partir de l'estudi dels canvis que es produeixen en la representació gràfica al canviar els paràmetres, ja que el dinamisme que es pot imprimir a l'edició de la funció ho facilita.
Investigarem com es pot obtindre, a partir de la funció més elemental de la família, altres funcions de la mateixa família d'expressió més complexa, per mitjà de translacions horitzontals o verticals, i per mitjà de dilatacions horitzontals o verticals.

Maite Navarro
IES Veles e Vents (Torrent) ˗ Universitat de València. Estudi General (València) 

Onofre Monzó
IES Veles e Vents (Torrent) ˗ Universitat de València. Estudi General (València) 

Luis Puig
Universitat de València. Estudi General (València) 

Additional information