Com traure-li la llengua a les mates, des de les ciències socials

Nivell: Multinivell

Dissabte 1 d'octubre 2016

Aula: Aula P2 05 De 16 a 17 h

L’objectiu del taller és compartir recursos amb els matemàtics per a enamorar de les matemàtiques als no matemàtics. El contingut és un conjunt d’exercicis matemàgics aplicats a diversos nivells (des d’infantil fins alumnes de magisteri) i des de les ciències socials com geografia, història i art, però també interculturalitat, música, llengua...

Enric Ramiro Roca
Universitat Jaume I de Castelló (Castellò)

Additional information