Geometria al pati de l’institut: construcció de teodolits y ballestillles per a fer dels alumnes topògrafs i navegants

Nivell: Secundària

Dissabte 1 d'octubre 2016

Aula P2 06 De 16 a 17 h

Es fàcil convertir el pati de l’escola en un laboratori de geometria, i si ens ajudem de cintes mètriques més encara. Si contem amb una fotografia aèrea podem posar a prova les escales o el teorema de Tales. I si a més a més tenim una ballestilla o un teodolit, els nostres alumnes poden sentir-se com navegants en la antiguitat, o com a topògrafs per un dia.
En el taller cada participant es construirà una ballestilla i un teodolit amb materials bàsics. També mostrarem diferents pràctiques que es poden dur a l’aula, així com algunes propostes metodològiques per a fer treballs cooperatius fora de l’aula per tal de treballar diferents competències bàsiques i sobretot la competència matemàtica.

Samuel Cortés García
Colegio Salesiano San Juan Bosco (València)

Additional information