La Junta de Govern de la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques (FESPM) , en la reunió celebrada a Madrid el dia 15 de desembre de 2012, va acordar convocar la secretaria de relacions internacionals, la secretaria d'activitats amb alumnes, la secretaria d'activitats i formació de professors i la secretaria de publicacions.

D'acord amb el que establix l'Article 8 del Reglament de règim intern de la FESPM, podrà ser candidat a les secretaries, qualsevol soci d'una societat federada, amb un any d'antiguitat almenys.

Tota la informació en la convocatòria.

Additional information