La Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi és una societat de professors i professores de Matemàtiques. Els objectius de la Societat són, d'acord amb els seus estatuts:

 

  • Difondre les matemàtiques i els diversos corrents de pensament matemàtic.
  • Transmetre innovacions educatives en l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.
  • Impulsar el desenvolupament i difusió d'investigacions en Educació Matemàtica.
  • Fomentar totes aquelles activitats encaminades a superar els obstacles a la difusió de les matemàtiques generats per motius culturals o de gènere.
  • Col·laborar i intercanviar informació amb Associacions i Societats de similar caràcter i finalitat.
  • Col·laborar amb institucions i entitats per a la realització d'estudis i activitats relacionats amb les Matemàtiques i l'Educació Matemàtica.
  • Realitzar estudis, crítiques i propostes curriculars per a qualsevol dels nivells educatius.

La junta directiva actual va ser nomenada en l'última Assemblea General celebrada a Torrent el passat de 10 de juliol de 2021. Està composada per:

 

PRESIDENT

Onofre Monzó

VICE-PRESIDENT

José Antonio Mora

SECRETARI GENERAL

Tomás Queralt

TRESORER

Maria Teresa Navarro

VOCAL COMISSIÓ ALACANT

Fernando Arenas

VOCAL COMISSIÓ CASTELLÓ

Patricia Salvador

VOCAL COMISSIÓ VALÈNCIA

Sílvia Quilis

VOCAL CALENDARI MATEMÀTIC

Raül Martinez

VOCAL RESPONSABLE DE LA WEB,

AULA VIRTUAL i MOODLE

Vicent Perales 

VOCAL COMISSIÓ GEOGEBRA

José Aurelio Pina

VOCAL COMISSIÓ ESTALMAT CV

Óscar Forner

VOCAL COMISSIÓ CANGUR

Dolors Arnal

VOCAL PROBLEMES OLÍMPICS

Josep M. Martínez

VOCAL XARXES

Adrian Cuenca

VOCAL FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Gregori García

VOCAL CONCURS DE FOTOGRAFIA

Salvador Caballero

Dirección postal :

SEMCV Al Khwarizmi
Apartado 22.045
46071-València
secretaria(arroba)semcv.org

 

Additional information