Ja estan disponibles els vídeos de les conferències: Aproximació a les matemàtiques a infantil i primària  Video Icon crop

La Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana "al-Khwarizmi" (SEMCV) va organitzar en col·laboració amb la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana i la Facultat de Magisteri de la Universitat de València un cicle de conferències en la facultat de Magisteri dirigit a professorat d'educació infantil i de primària. 

Aproximació a les matemàtiques a infantil i primària 

08 de maig de 2017    
de 18:00 a 20:00

Càlcul a Primària en un ambient de resolució de problemes.

Cecilia Calvo Pesce
David Barba Uriach

 Video Icon crop

Link HTML5: http://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/48646_dia8.mp4

10 de maig de 2017   
de 18:00 a 20:00

Aprenentatge del nombre: ciència i art.

Pere Berjas Sepúlveda

Video Icon crop 

Link HTML5: http://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/48692_pedroberjas.mp4

22 de maig de 2017  
de 18:00 a 20:00

Artefactes i d'altres materials que ens ajuden a entendre la matemàtica.

Maria Creu Planells Garces
Marisa Soriano Lafarga

Video Icon crop 

Link HTML5: http://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/48666_gavina.mp4

30 de maig de 2017  
de 18:00 a 20:00

Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen amb especial atenció a la geometria.

 

Anton Aubanell Pou

 Video Icon crop 

Link HTML5: http://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/48733_anton.mp4

 

Additional information