Notícies

S'ha publicat en el BOE l'orde ECD/65/2015, de 21 de gener  per la qual es descriuen les relacions entre les competències, els continguts i els criteris d'avaluació de l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

ine olimpiada2015 poster peqL'Institut Nacional d'Estadística (INE) , la Facultat d'Estudis Estadístics (FEE) de la Universitat Complutense de Madrid i la Societat d'Estadística i Investigació Operativa (SEIO) convoquen la Tercera Olimpíada Estadística per a estudiants d'Ensenyança Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà.

 La participació en este concurs es realitza per mitjà d'equips d'un màxim de tres alumnes dirigits per un professor.

Termini d'inscripció fins al 29 de gener de 2015.

Bases de la convocatòria en PDF

Tota la informació sobre esta olimpíada està accessible en:
http://www.ine.es/explica/olimpiada2015_inicio.htm

cartel angel requenaEl proper dijous 15 de gener a les 19 h está prevista la realització de la xarrada

La simetría en los azulejos de muestra

del company Angel Requena Fraile, que se celebrarà en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí" ubicat al palau del Marqués de Dos Aigües de València.

Ángel Requena Fraile ha sigut professor de matemàtiques de secundària, i encara que ja està jubilat, segueix impartint xarrades i conferències per tot l'Estat. La seua última destinació docent va ser a un institut, al'IES Enrique Nieto de Melilla. Entre les seues publicacions es troba El álgebra. Serie Ciencia Hoy. Madrid. 1998. Santillana. Al-Qalasadí. Colección Recuperación del patrimonio matemático español. Badajoz. 2008. FESMP.

Més informació: http://mnceramica.mcu.es/index.html

Felicitar Nadal 2014

La Consejería de Educación Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha i la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques (FESPM) volen participar en la commemoració del IV Centenari de l'edició de la segona part de la immortal obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha publicada en 1615, convocant el premi:

El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha entre escolares

Per mitjà d'este Premi, la FESPM desitja presentar al professorat i a l'alumnat d'Espanya una proposta que servisca d'estímul pedagògic i d'oportunitat per a conéixer millor l'obra, als seus personatges centrals, a la filosofia que els mou i als aspectes matemàtics que conté, com va quedar reflectit en la publicació "El Quijote y las Matemáticas" que amb motiu del Dia Escolar de les Matemàtiques es va realitzar l'any 2005 per part de la FESPM.

El termini de presentació finalitza a les 24 hores del dia 23 d'abril de 2015.

Més informació: http://www.fespm.es/Premio-El-ingenioso-caballero-Don

Subcategories

Additional information